Sponsoring

Beleid inzake (sponsoring) tenues v.v. Texel '94

 

F-mini's, F- en E-pupillen

Deze teams spelen in de Texelse pupillen competitie en dus niet in een KNVB competitie. In zowel de F-mini's, F- en E-pupillencompetitie heeft v.v. Texel'94 verreweg de meeste teams. Ter voorkoming van het gebruik van reserveshirts of hesjes is de uniformiteit van het clubtenue losgelaten en gekozen voor diversiteit in de tenues.

 

Het uitgangspunt bij dergelijke sponsorverzoeken en initiatieven is dat zowel het betreffende team, de lokale sponsor én de vereniging er baat bij heeft. Rekeninghoudend met bovengenoemde is het sponsoren van een F-mini's, F- en/of E- pupillenteam mogelijk binnen de onderstaande kaders:

 

• Aanschaf tenues (10 x shirt/short/kousen en 1 keepertenue). Op het shirt komt de sponsoruiting. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de sponsor.

-De tenues worden aangeschaft in samenspraak met v.v. Texel '94.

-De tenues worden eigendom van v.v. Texel '94.

-v.v. Texel '94 zal in overleg met de sponsor bepalen, welk team in de

gesponsorde tenues zal spelen.

-v.v. Texel '94 verplicht zich om het betreffende team zoveel mogelijk te laten spelen in de gesponsorde tenues.

 

• Reclamebord. De sponsor verplicht zich tot het laten vervaardigen van een reclamebord (standaard afmeting van 244 cm x 60 cm). De kosten voor het laten vervaardigen hiervan zijn voor rekening van de sponsor. Naast de (eenmalige) aanschaf bedraagt de seizoensbijdrage voor het hangen van het reclamebord langs het A-veld voor een enkelzijdig bord € 100,-- en voor een dubbelzijdig bord € 175,--.

-In het jaar van aanschaf van bovengenoemde tenues wordt de seizoensbijdrage voor het reclamebord niet in rekening gebracht.

 

• Alle gemaakte afspraken zullen middels een sponsorovereenkomst worden vastgelegd. De sponsorovereenkomst geldt voor de duur van 4 jaar.

De keuze van de kleur van het tenue dient afwijkend te zijn van de al gebruikte tenues (diversiteit). E.e.a. zal geschieden in overleg met sponsor en sponsor-commissie.

 

Senioren, A-, B- C-junioren en D-pupillen

Daar ons clubtenue een maatwerktenue is met unieke kenmerken en kleuren zijn de kosten hiervan aanmerkelijk hoger dan bovengenoemde standaard tenues. Deze clubtenues worden geleverd door onze vaste kledingleverancier Muta Sport. Sponsoring van bovengenoemde clubtenues is mogelijk binnen de onderstaande kaders:

 

• Aanschaf tenues (14 x shirt/short/kousen en 1 keepertenue). Op het shirt komt de sponsoruiting. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de sponsor.

-De tenues worden aangeschaft in samenspraak met v.v. Texel '94.

-De tenues worden eigendom van v.v. Texel '94.

-v.v. Texel '94 zal in overleg met de sponsor bepalen, welk team in de

gesponsorde tenues zal spelen.

-v.v. Texel '94 verplicht zich om het betreffende team zoveel mogelijk te laten spelen in de gesponsorde tenues.

 

• Jaarlijkse sponsorbijdrage. Zie onderstaand voorbeeld als indicatie:

-1e jaar Aanschafkosten tenues; indicatief € 1.100,--

-2e jaar € 200,-- (jaarlijkse sponsorbijdrage)

-3e jaar € 200,-- (jaarlijkse sponsorbijdrage)

-4e jaar € 200,-- (jaarlijkse sponsorbijdrage)

-5e jaar € 200,-- (jaarlijkse sponsorbijdrage)

 

• Gedurende het sponsorcontract mag de sponsor kosteloos een reclamebord langs het A-veld hangen. De kosten voor het laten vervaardigen van het reclamebord zijn voor rekening van de sponsor.

 

• Alle gemaakte afspraken zullen middels een sponsorovereenkomst worden vastgelegd. De sponsorovereenkomst geldt voor de duur van 5 jaar.

 

Bijdrage shirtfonds

De vereniging maakt gebruik van een shirtfonds. Om de kwaliteit en continuïteit van de tenues te waarborgen is gekozen voor deze opzet. Het shirtfonds heeft als doel om voetballende leden te voorzien van passende kleding tijdens hun gehele voetbalcarrière bij v.v. Texel'94.

 

Deze seizoensbijdrage t.b.v. het shirtfonds bedraagt €10,--. Deze bijdrage is bedoeld voor de aanschaf van tenues en indien noodzakelijk andere kleding (denk b.v. aan coachjassen). De F-mini's en F-pupillen zijn vrijgesteld van deze bijdrage, daar dit als een introductiecategorie wordt gezien.

 

Vanaf de D-pupillen wordt gespeeld in het clubtenue. Dit is een maatwerktenue met unieke kenmerken en kleuren. Dergelijke tenues zijn behoorlijk prijzig i.v.m. deze specifieke kenmerken.

Vanaf de F-mini's, F-en E- pupillen streven we naar diversiteit (zie bovenstaande), vanaf de D-pupillen streven we naar uniformiteit.

 

-Ook leden met gesponsorde tenues dienen de shirtbijdrage te voldoen.

 

Beleid inzake (sponsoring) trainingspakken v.v. Texel '94

V.v. Texel '94 voert géén actief beleid inzake het sponsoren van trainingspakken.

 

V.v. Texel '94 wil bij deze vorm van sponsoring voorkomen dat er een soort jaloezie tussen de (jeugd)leden onderling kan ontstaan. Ook speelt de uniformiteit van de trainingspakken een belangrijke rol. In dit kader hebben we gekozen voor een clubtrainingspak, welke door een ieder kan worden aangeschaft.

 

De clubtrainingspakken worden op dit moment exclusief geleverd door onze hoofdsponsor Mantje Texel Lifestyle Stores (meer info, zie website www.texel94.nl).

Mocht een sponsor toch trainingspakken willen sponsoren dan kan deze clubtrainingspakken aanschaffen bij Mantje Texel Lifestyle Stores.

 

Een individuele sponsoruiting op dit clubtrainingspak wordt door v.v. Texel '94, in het kader van uniformiteit, niet toegestaan.