F Pupillen Algemeen

Algemeen

Mini F en 1e jaars F zitten qua beleving nog in een voorfase. Zowel in de trainingen als voor wedstrijden geldt dat de nadruk moet liggen op het spelenderwijs bijbrengen van voetbalvaardigheden. Spelvormen zijn dan ook hier op gebaseerd . Voor 2de jaars F geldt dat er vanuit het spelen meer nadruk gelegd wordt op spelvormen met meer voetbalvormen.

Indelen

Bij de F’s wordt niet geselecteerd. Er wordt rekening gehouden op het feit dat vriendjes zo weinig mogelijk van elkaar gescheiden worden bij teamindelingen.