E pupillen Algemeen

E-pupillen

Algemeen
Voor 1ste jaars E-pupillen geldt dat de ontwikkeling op basis van de leeftijd de ruimte biedt om middels voetbalbasisvormen de technische vaardigheden te ontwikkelen.
De 2de jaars E-pupillen zijn weer een stapje verder. Daar kunnen de technische vaardigheden worden gekoppeld aan spelinzicht en het laten wennen aan een groot veld.

Indelen
Gezien de grootte van de vereniging ten opzichte van de andere Texelse voetbalverenigingen  is het streven om alle E-teams die op Texel aan de competitie deelnemen van gelijke sterkte te maken.

Trainers/begeleiders
Het kunnen en willen omgaan met jonge jeugd en veel geduld is een eis die gesteld wordt aan een E-pupillen trainer/begeleider. Vanuit de jeugdcommissie wordt er oefenmateriaal ter beschikking gesteld voor nieuwe trainers en zonodig aangevuld met een demonstratie door een andere trainer.