Verbod betreden A-veld Texel'94

Het bestuur van Texel'94 heeft besloten om een verbod in te stellen

voor   het betreden van het A-veld.

Indien men het veld toch betreedt zal het bestuur mogelijk sancties tegen

betreffende personen nemen.

Het veld wordt niet alleen gebruikt voor het voetballen , maar wordt zolangzamerhand

ook een vergaarbak van allerlei vuilnis.

Van de leden van Texel'94 wordt verwacht dat men zuinig met (hun) het veld

omspringen.